Płazy

Rzekotka zielona

Hyla cirenea

podrostki ok 6-8 cm

Cena 59 zł